De visie

De Visie van Universa
Universa vormt een groeiende gemeenschap van mensen die hun krachten en kwaliteiten bundelen om de ontwikkeling van het individu en van het geheel te ondersteunen. Dit bewerkstelligen we door in verbinding te treden en nauw samen te werken. Al doende komen we tot zelfontplooiing en gemeenschapsvorming. Ieder van ons heeft persoonlijke troeven, waarmee we elk op onze eigen unieke manier onszelf en anderen kunnen ondersteunen. Universa wil de vruchtbare grond zijn voor éénieder die zijn of haar persoonlijke passie en essentie wil ontdekken of uitdiepen, en hiermee werkelijk aan de slag wil gaan.

Kortom
Een open en toegankelijk platform voor mensen die hun passie in de wereld willen brengen.
Een liefdevolle organisatie waarin iedereen zich thuis voelt en kan deelnemen.
Een platform voor zelfontplooiing en bewust-zijn.
Een organisch groeiende organ-isatie.


Gemeenschapsvorming