De waarden

De waarden van Universa
Balans:
Binnen Universa zoeken we naar de balans tussen hoofd, hart en lichaam. We gaan ervan uit dat wanneer we deze drie aspecten van ons ‘zelf’ in harmonie brengen, we ook automatisch meer harmonie in de wereld creëren. Het hoofd staat voor kennis, het hart voor verbinding – liefde – gevoelens. Het lichaam staat voor integratie, beweging en actie.

Gelijkwaardigheid:
Binnen Universa wordt er hard gewerkt aan gelijkwaardigheid. Dit zowel in omgang met elkaar als binnen de structuur die Universa hanteert als werkmodel. We werken daarom steeds in cirkelvorm zowel in vergaderingen als op evenementen. Gelijkwaardigheid houdt voor ons in dat ieder individu gelijke mogelijkheden en kansen heeft en krijgt om zichzelf te zijn en zich te ontplooien.

Dienstbaar leiderschap:
Dienstbaar leiderschap houdt in dat we werken met verantwoordelijken per onderdeel. Binnen Universa heet zo iemand ‘een foculizer’ (‘die de focus legt op’). Geen enkele taak is meer of minder belangrijk binnen het geheel. Iedereen heeft zijn plek, zijn talenten en zijn mogelijkheden. Het raderwerk is niet compleet als er een onderdeel ontbreekt. “Koning Arthur zat aan de ronde tafel, niet erbovenop.”

Consensus:
Beslissingen worden steeds in consensus genomen. Een consensus betekent dat alle aanwezigen akkoord gaan. Dit proces voorkomt dat een dienstbaar leider verandert in een tiran en een cirkel verandert in een verdoken piramidesysteem. Verder zorgt dit systeem ervoor dat elke doorgevoerde beslissing ver uitgewerkt wordt en dat er eenheid ontstaat tussen alle deelnemers.

Liefdevolle communicatie:
Liefdevol communiceren is een uitdaging op zich. Vooral wanneer we werken rond onze eigen passies, verwachtingen, verlangens en plannen. Net daarom is dit een belangrijk onderdeel binnen Universa: Leren om liefdevol om te gaan met andere meningen – kritiek kunnen verdragen en interpreteren – een dialoog voeren met tevredenheid bij alle partijen.

Open & eerlijk:
Je hart openstellen voor anderen en je kwetsbaar durven opstellen is niet eenvoudig want we zijn allemaal diep geraakt en gekwetst geweest. Toch is net deze waarde degene die succes verzekert!  The Power of Vulnerability.

Verantwoordelijkheid:
Verantwoordelijkheid nemen klinkt heel streng maar hoeft dat niet per se te zijn. Het houdt eenvoudig in dat je ver-aan-het-woord bent. Het is gemakkelijk vandaag de dag om verantwoordelijkheid te ontlopen en die steeds buiten onszelf te leggen zoals bij de overheid – de banken – de bedrijven – de fiscus… Graag leren wij weer omgaan met verantwoordelijkheid. Sterker nog, wij eisen onze kans tot verantwoordelijkheid weer op!

Stabiliteit:
Stabiliteit is een waarde waar onze samenleving een beetje mee worstelt op dit ogenblik. Daarom zoeken we bij Universa die stabiliteit voornamelijk in onszelf. Laat de orkaan maar razen terwijl we in het oog van de storm verblijven, in stilte, binnenin onszelf.

Flexibiliteit & stroming:
Universa maakt deel uit van de snelle veranderingen op deze planeet. Daarom bekijk je wat gisteren waarheid was, vandaag misschien wel helemaal anders! Op basis hiervan zoekt Universa naar een vorm, structuur en werkwijze die flexibel genoeg is zodat het project mee kan stromen met de snelle veranderingen. Deze flexibiliteit maakt het leven aangenamer.

Deelnemen
Actief deelnemen aan het leven, actief deelnemen aan gemeenschap! Dat is zeker een hoeksteen van Universa. Er wordt nog steeds zo veel gepraat en zo weinig effectief uitgevoerd. Het is hoog tijd om in actie te komen en dingen neer te zetten! Hoe maak jij van de Aarde een betere plek?

Plezier!
‘Last but not least: plezier!’ Zonder plezier is er geen levensvreugde en dus ook weinig levensenergie en passie. Wat is jouw passie? Wat geeft jou levensvreugde?