5 aspecten

Het werkveld van Universa in 5 thema’s
Om de Universa visie, missie en waarden op de grond te zetten hebben we ervoor gekozen om 5 aspecten aan te pakken waarrond we werken. Deze vijf – gezondheid, spiritualiteit, creativiteit, ecologie en gemeenschap – zijn uiterst actuele thema’s van onze planeet en haar bewoners. Het is voor ons essentieel om ons te richten op deze thema’s als we willen groeien naar een duurzame, harmonieuze samenleving. Elk initiatief dat plaatsvindt op het Universa platform kan geplaatst worden binnen minstens één van deze vijf thema’s.

Vijf aspecten groene cirkel

1. Gezondheid
Wat is wel of niet gezond? Er gaan oneindig veel theorieën de ronde en vele hiervan spreken elkaar tegen. Vaak hebben de kennisverdelers commerciële belangen bij het verspreiden van informatie over zogenaamde gezondheid. Wat is nu werkelijk gezond? Wat houdt ons nu werkelijk stralend, fit en energiek?

2. Spiritualiteit
Waarom zijn we hier? Waar gaan we heen? Wat maakt ons gelukkig? Wie ben ik?
Universa vertrouwt erop dat een persoonlijke verbinding met de hogere kracht in jezelf belangrijk is voor een gelukkig leven. Universa volgt geen specifieke stroming, maar richt zich op de universele liefde die door alles en iedereen stroomt. Een stroming, filosofie of techniek kan je echter wel helpen dichter bij die innerlijke bron te komen. Wij reiken graag enkele mogelijkheden aan. Wandel het pad dat jou roept!

3. Creativiteit
Onze creativiteit laten stromen is ons verbinden met onze intuïtie. Een kracht die ieder van ons bezit, maar slechts weinigen sterk tot ontwikkeling hebben kunnen brengen. Universa richt zich graag ten volle op het ontplooien van ons wezen via verschillende creatieve kanalen. Breng je diepste gevoelens tot expressie!

4. Ecologie
Moeder Aarde geeft ons dagelijks voedsel, water, zuurstof, warmte en onderdak. Ze draagt ons en blijft onvoorwaardelijk geven, elke dag opnieuw. Gaan we wel altijd dankbaar en bewust om met haar geschenken? Kunnen we deze benutten op een manier die gunstig is voor de aarde en onze mede-aardbewoners? Uiteraard kan dit, maar we moeten weten hoe! Bossen verdwijnen aan een razendsnel tempo, oceanen worden vergiftigd en ontelbare diersoorten sterven uit. Er zijn wel degelijk oplossingen beschikbaar! Het is NU tijd om deze kennis te verspreiden en om over te gaan tot actie! Kennis over ecologie is een sleutel naar een evenwichtige relatie met Moeder Aarde.

5. Gemeenschap
Wat heeft ieder van ons gemeen? In essentie zijn we allen hetzelfde en hebben we allen hetzelfde doel: geluk, balans, liefde, vrede. Het is deze essentie die ons met elkaar verbindt en ons tot een ‘gemeenschap’ maakt. Universa her-innert graag ten volle deze essentie. We brengen dit tot uiting door samen te werken als één geheel. We ondersteunen elkaar in ieders kwaliteiten zodat iedereen tot ontplooiing kan komen en zo het grote geheel mee kan ondersteunen. Als kinderen van de westerse samenleving zijn de meesten onder ons geboren met veel kansen en mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Dit zijn geweldige geschenken die we graag ten volle benutten. Eveneens zijn we opgegroeid in een omgeving waarin individualisme centraal staat en waar het grote plaatje al eens vergeten wordt. Het plaatje is immers op heel korte tijd ook zo groot geworden. Een wereldbeschaving is nieuw voor ons allemaal en daarbinnen is ‘gemeenschap’ volgens Universa een sleutel tot een positieve duurzame ontwikkeling van onszelf en onze planeet!

Universa staat graag even stil bij ons doel zodat we bewust kunnen kiezen welke richting we uitgaan. Wij kiezen voor verbinding met ons innerlijke ‘zelf’, onze medemens, de dieren, Moeder Aarde, onze voeding, en alles wat daarbij hoort. Universa organiseert allerlei evenementen om deze verbindingen opnieuw aan te gaan en te groeien als een eenheid, één gemeenschap.