Hoe werkt Universa?

Universa Cirkelstructuur
Er is lang en hard nagedacht over een structuur voor de werking van Universa. Het resultaat mag er zijn!
Universa presenteert een cirkelvormige werkstructuur die dragend en voedend werkt voor de hoge waarden die in onze visie en missie terugkomen:

Universa-Structuur-2015

Universa Passiecirkels
Universa bestaat uit passiecirkels. In een passiecirkel kan je jouw passie ontwikkelen en deze samen delen met andere gelijkgestemden. Iedereen heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een passiecirkel of er zelf één op te starten! Op deze manier versterk je jouw persoonlijke ontwikkeling en groei alsook die van de anderen. Passiecirkels verwezenlijken elk op zich de missie van Universa en staan steeds met de andere passiecirkels in verbinding. De verbinding tussen de passiecirkels is essentieel en wordt gevormd door de openheid van elke cirkel tot samenwerking met andere cirkels. Deze samenwerking kan bestaan uit gemeenschappelijke activiteiten of meetings. Het thema (de passie) van een passiecirkel kan echt vanalles zijn, zolang het thema past binnen de visie, de missie en de 5 aspecten van Universa. De passiecirkels zijn de toegangspoort tot Universa. Elke passiecirkel heeft een foculizer (dienstbaar leider). De foculizer zorgt voor de vlotte werking van de passiecirkel. Hij/zij vertegenwoordigt zijn cirkel op de foculizercirkel en heeft een aantal eenvoudige afgebakende verantwoordelijkheden en afspraken in de gemeenschap om alles vlot te laten verlopen. Zo brengt hij bijvoorbeeld de waarden van Universa elke cirkel of activiteit in, met als doel de groep en zichzelf te oefenen in en het in praktijk brengen van deze waarden.

Wil jij een Universa passiecirkel starten?
Klik dan hier voor alle informatie!

De Foculizer
meer info volgt

De Foculizercirkel
De foculizercirkel brengt de foculizers van de verschillende passiecirkels samen en biedt ruimte voor verbinding en uitwisseling. De foculizer bundelt de uitwisseling: de noden / vragen / problemen / voorstellen / opmerkingen of aanpassingen van zijn of haar cirkel en brengt deze in verbinding met de andere foculizers. Vanuit deze uitwisseling komen we samen tot basisactieplannen. Het doel hiervan is om de basispunten te belichten en de details op een ander moment verder uit te werken. Iedereen kan de verantwoordelijkheid op zich nemen om zo’n ‘basisactieplan’ uit te voeren. Liefst wordt er natuurlijk in team gewerkt binnen een werkgroep om een actieplan verder uit te werken.

Samen in het midden
Bewust-zijn van de cirkelstructuur doorbreekt status:
Elke functie binnen het ‘Samen’ is gelijkwaardig. Elke functie heeft een uniek karakter om het raderwerk van Universa te laten werken. Of je nu een foculizer van een passiecirkel, een sympathisant of een uitdenker van nieuwe werkstructuren bent. ‘Samen’ houdt praktisch in dat iedereen deelneemt aan het geheel en dus ook praktisch aan de slag gaat. Zo komen we wekelijks samen op ‘doedagen‘ om datgene uit te voeren wat er moet gebeuren voor de passiecirkels, alsook voor de organisatorische kant van het geheel. Dit kan gaan van websites updaten, telefoneren, de Universa locatie schoonmaken tot het bedenken van nieuwe strategieën en veel meer. Samen doen is veel leuker en geeft de gemeenschap werkelijk vorm en spirit!