Gift van award winnares Tine Deceuninck

De Young Women in Public Affairs award is een award uitgereikt door Zonta om jonge, geëngageerde vrouwen aan te moedigen zich verder in te zetten voor de maatschappij en voor anderen en ze willen ook jonge vrouwen aanmoedigen een leidersfunctie in te nemen. De raad van Zonta Club Antwerpen heeft Tine Deceunick verkozen als meest beloftevolle kandidaat voor de internationale wedstrijd en heeft haar een bedrag van 500 euro gegeven om zo verder te doen en haar te steunen in haar engagement. Hiervan heeft zij de helft rechtstreeks aan Universa geschonken!

Tine: ‘Graag schenk ik deze 250 euro direct aan Universa omdat Universa voor mij momenteel het belangrijkste project is voor een beter leefbare samenleving.

Zoals gezegd ben ik verkozen omwille van mijn leidersschap als jonge vrouw in de leerlingenraad op school en ook in de stuurgroep Geweldige School, die zich inzet tegen geweld en pesten op school. Verder was engagement voor anderen ook belangrijk. Dit kwam naar voren in mijn functie als Klavertje (een aanspreekpunt voor jongere medeleerlingen) en in het Sociaal Project van school waarbij ik stage heb gelopen met mentaal gehandicapten. Een internationaal karakter van de inzet is een pluspunt, zeker voor de volgende rondes. Hier heb ik Universa aangehaald omdat het een vzw is die openstaat voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, sociale status enzovoort.

Zonta is een internationale organisatie die zich inzet voor de situatie van vrouwen. Ik moest dus ook mijn mening geven over de situatie van vrouwen in mijn land en wereldwijd. Hier had ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Uiteindelijk vond ik het een onvolledige vraag. Ik heb de vraag voor mezelf uitgebreid naar andere groepen die een betere plaats verdienen in de maatschappij waaronder bijvoorbeeld holebi’s, gehandicapten en kansarmen. Mijn antwoord kwam erop neer dat er een soort algemene mindshift moet komen bij mensen. Dan zou iedereen elkaar gelijkwaardig beschouwen, als mensen, net als wijzelf, en dus ook ieders talenten erkennen. Ik zei dus dat ik niet geloofde in gelijkheid tussen mannen en vrouwen, wel in gelijkwaardigheid voor iedereen.

Hierin zie je ook waarom Universa voor mij het belangrijkste project is waar ik mee wil verdergaan en dat ik wil steunen met de middelen die Zonta mij gegeven heeft. Universa is voor mij een gemeenschap van mensen, waar ieders identiteit gewaardeerd wordt. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van je verleden, je afkomst, geslacht…. Ik zie dit vooral als een begin, een klein groepje mensen met een visie, dat alsmaar zal uitbreiden en hopelijk heel veel mensen kan aansteken.’