Passiecirkels

Wat is een passiecirkel?
Universa bestaat uit passiecirkels. In een passiecirkel kan je jouw passie ontwikkelen en deze samen delen met gelijkgestemden. Iedereen heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een passiecirkel of er zelf één op te starten! Op deze manier versterk je jouw persoonlijke ontwikkeling en groei alsook die van de anderen. Passiecirkels verwezenlijken elk op zich de missie van Universa en staan steeds met de andere passiecirkels in verbinding. De verbinding tussen de passiecirkels is essentieel en wordt gevormd door de openheid van elke cirkel tot samenwerking met andere cirkels. Deze samenwerking kan bestaan uit gemeenschappelijke activiteiten of meetings.
Het thema (de passie) van een passiecirkel kan echt vanalles zijn, zolang het thema past binnen de visie, de missie en de 5 aspecten van Universa. De passiecirkels zijn de toegangspoort tot Universa. Elke passiecirkel heeft een foculizer (dienstbaar leider). De foculizer zorgt voor de vlotte werking van de passiecirkel. Hij/zij vertegenwoordigt zijn cirkel op de foculizercirkel en heeft een aantal eenvoudige afgebakende verantwoordelijkheden en afspraken in de gemeenschap om alles vlot te laten verlopen. Zo brengt hij bijvoorbeeld de waarden van Universa elke cirkel of activiteit in, met als doel de groep en zichzelf te oefenen in en het in praktijk brengen van deze waarden.

Ont-dek de mogelijkheden van Universa passiecirkels:
Kalender geplande passiecirkels?
Overzicht bestaande passiecirkels
Hoe deelnemen aan passiecirkels?
Hoe start ik een passiecirkel op?