Respect voor het Water van Moeder Aarde

Video

“Ik spreek voor de spirit van het water en voor zei die geen stem hebben. Ik spreek voor de kinderen die vandaag geboren worden op Moeder Aarde. Doorheen de geschiedenis hebben mensen van alle religies en achtergronden hun connectie met water op een heilige manier geëerd. Ik herinner hoe mijn voorouders verhalen vertelde over het water als een Heilig wezen.

En vandaag, in onze maatschappij is deze bijzondere relatie met het water grotendeels verloren gegaan. Water is de oorsprong van het leven zelf. Zoals het stroomt doorheen de rivieren en beekjes, zoals het stroomt doorheen ieder van ons, doet het me pijn om te zien hoe de kwaliteit van ons water achteruit gaat. Ik hoor moeder aarde huilen en ik weet dat ik niet alleen ben, onzuiver water dood meer mensen dan oorlog. Het leven is onbestaanbaar zonder het water. Water geeft leven aan ieder van ons.

Ik ben hier om je de boodschap te brengen: Dat onze mensheid vervuld is van diversiteit en op het einde van ons leven doet het er niet toe wie je bent of voor welke religie je kiest. We drinken allemaal van dezelfde bron: Water. Er is een schoonheid in elke druppel water en wanneer al het water samen stroomt is het krachtig en sprankelend.

Wijzelf bestaan uit 80% water en allemaal samen creëren we verandering. Samen bidden voor oplossingen, nieuwe ideeën, hoop en een nieuwe wereld. Bidden voor de vervuiling in het water, voor diegene die opstaan om actie te ondernemen. Engageer jezelf om deel te zijn van deze golf naar verandering, samen kunnen we onze connectie met het heilige water herstellen. Nu is het onze tijd om het water van Moeder Aarde te beschermen!”

Gratefulness – Channeling door Tim Biot

channeling-tim-biot
Gratefulness is linked to consciousness: being grateful for living itself – of anything. Mere existence. It is gratefulness that, from a zero-point (to not be or have), creates something. The creation starts with gratefulness.

Gratefulness is never a weakness, or a forced necessity (due to conduct or culture for instance); it is a fundamental experience linked to existence itself. From gratefulness things are designed in the mind (from a certain desire), from which the universe can start to manifest this wish.

Gratefulness exists outside of time, so you can be grateful for something that has been, is, or will be – or a combination of these. The more we can rid ourselves of the illusion of linear time, the more the power of gratitude will manifest itself.

Creation also stands outside the dimension of time and is unconditionally linked to gratefulness, which is why gratefulness is a part of the engine of the mechanism that fulfills our wishes. When gratitude is being experienced as a state of being, an unending condition of life, then the creation of our own desired reality is an effortless and constant fact of life.

If gratefulness stands outside of the time dimension and is equal to consciousness, then we can never be grateful before or after a certain event. There can never be a difference in the (level of) experience of gratefulness. Gratefulness is never a consequence.

Ungratefulness is only an illusion of the ego that exists within the reality of dualities and separateness. Gratefulness is the same as unconditional love. If gratitude is the fuel in the engine of the cosmic machine that creates our reality and fulfills our desires, then gratitude is a creative force, not a result.

Thankfulness remains unchanged throughout the process of creation and stands outside of disappointments, which is a term invented by the ego.

In a certain way, the end result is equal to gratefulness and is also a direct consequence of it. The result of a wish is gratitude. This means that one is the creation oneself. The creation is a product of gratefulness and oneself.

Think of the reality that has manifested out of an ocean of infinite possibilities. Out of all these options you are here to live your chosen life experiences and to create new realities on a daily basis. This is the reason to be grateful, for creation, being-ness and for life itself.

– Ahansa Advaya (channeling door Tim Biot)